دیجیتال ساینیج و جهت دهی افکار

دیجیتال ساینیج و جهت دهی افکار
جولای, 2020 بدون نظر دیجیتال ساینیج, مقالات دیجیتال ساینیج
یکی از شیوه هایی که هر مدیر موفق در پی آن است مدیریت متمرکز بر روی افکار و تسلط فکری اعضای زیر مجموعه خود می باشد. یک مدیر موفق بایستی پس از افکار سنجی نیروهای خود با شیوه ای نوین کنترل افکار را به سمت هدف های سازمانی خود ...
ادامه مطلب