کاربرد دیجیتال ساینیج

کاربرد دیجیتال ساینیج در دولت
آگوست, 2019 بدون نظر دیجیتال ساینیج, کاربرد دیجیتال ساینیج
به مناسبت هفته دولت می خواهیم کاربرد دیجیتال ساینیج را در دولت و به تبع سازمان های زیر نظرش را بررسی نماییم. دولت با توجه به تعریف های متعدد از دولت معنای دولت در این مقاله رئیس جمهور و وزیران آن نمی باشد. بلکه هم نظر با تعریفی که ...
ادامه مطلب